Transformatie vakantieparken

In deze rapportage gaan we in op geslaagde transformaties. En op de benadering die daaraancten grondslag ligt. Voor ons zijn transformaties functieveranderingen. Tijdelijk wordt permanent. Of recreatie wordt bijvoorbeeld wonen. Soms per direct, soms gefaseerd in dectijd.

Categorie / filter