Publicaties

Handreiking Informatiegericht Handelen Vakantieparken

PDF (2.05 MB) | Afzender: Provincie Noord-Holland

Handleiding verbeterde borging bedrijfsmatige exploitatie in de verblijfsrecreatie. Advies en tekstblokken

PDF (1.26 MB) | Afzender: Zypp Advocaten, in opdracht van Noord-Holland Noord

TSG Forum 2020 Preventie op de camping. Rots Steenbergen De Goede

PDF (247.71 KB) | Afzender: Tijdschrift Gezondheidswetenschappen

Eindverslag project Recreatieobjecten Adressen Toekennen IPAV

PDF (425.57 KB) | Afzender: Provincie Gelderland

Bijlage Eindverslag 'Analyse Mogelijkheden Adrestoekenning ANTEA'

PDF (632.22 KB) | Afzender: Provincie Gelderland

Actie-agenda vakantieparken 2018-2020

PDF (769.76 KB) | Afzender: Ministerie van BZK

Flyer Actie-agenda Vakantieparken

PDF (171.33 KB) | Afzender: Ministerie van BZK

Handreiking voor Gemeenten “grip op vakantieparken”

PDF (961.91 KB) | Afzender: Platform31

Rapport Illegaal gebruik recreatieparken

PDF (3.72 MB) | Afzender: Provincie Noord-Holland