Publicaties

Gebiedsscan leefbaarheid en veiligheid verblijfsrecreatie

Afzender: Bo Bremmers en Henk Ferwerda, Bureau Beke

Actie-agenda vakantieparken 2018-2020

PDF (769.76 KB) | Afzender: Ministerie van BZK

Flyer Actie-agenda Vakantieparken

PDF (171.33 KB) | Afzender: Ministerie van BZK

Handreiking voor Gemeenten “grip op vakantieparken”

PDF (961.91 KB) | Afzender: Platform31

Handreiking APV en Ondermijning

PDF (3.08 MB) | Afzender: ATO

Rapport Illegaal gebruik recreatieparken

PDF (3.72 MB) | Afzender: Provincie Noord-Holland