Publicaties

Handreiking Informatiegericht Handelen Vakantieparken

PDF (2.05 MB) | Afzender: Provincie Noord-Holland

Gebiedsscan leefbaarheid en veiligheid verblijfsrecreatie

Afzender: Bo Bremmers en Henk Ferwerda, Bureau Beke

Infographic handelingsperspectief voor gemeenten

PDF (249.97 KB) | Afzender: RIEC-LIEC

Actie-agenda vakantieparken 2018-2020

PDF (769.76 KB) | Afzender: Ministerie van BZK

Flyer Actie-agenda Vakantieparken

PDF (171.33 KB) | Afzender: Ministerie van BZK

Handreiking voor Gemeenten “grip op vakantieparken”

PDF (961.91 KB) | Afzender: Platform31

Rapport Illegaal gebruik recreatieparken

PDF (3.72 MB) | Afzender: Provincie Noord-Holland

Onderzoek naar kinderen op vakantieparken

PDF (439.67 KB) | Afzender: Kinderombudsman