Publicaties

Kamerbrief over vervolgaanpak vakantieparken 29 juni 2023

PDF (345.04 KB) | Afzender: Ministerie van BZK

Kamerbrief Handhaving op vakantieparken 14 juli 2023

PDF (103.15 KB) | Afzender: Ministerie van BZK

Eindrapportage Actie-agenda 2021-2022

PDF (3.1 MB) | Afzender: Ministerie van BZK

Factsheet exploitatievergunning

PDF (247.39 KB) | Afzender: CCV

Fenomeenonderzoek criminele investeringen in vakantieparken

PDF (1.29 MB) | Afzender: RIEC Oost-Nederland

Duurzaamheidsinitiatieven Park van de Toekomst

PDF (3.93 MB) | Afzender: Vitale Vakantieparken Veluwe

Vitale Vakantieparken als laboratorium voor transformatie

PDF (4.07 MB) | Afzender: Vitale Vakantieparken Veluwe

Memo intergemeentelijke gegevensdeling

PDF (3.4 MB) | Afzender: Provincie Noord-Brabant

Barrièremodel ondermijning op vakantieparken

PDF (2.28 MB) | Afzender: CCV

Drentse handreiking BRP

PDF (727.91 KB) | Afzender: Vitale Vakantieparken Drenthe

Actieplan vitale logiesaccommodaties Fryslan

Afzender: Provincie Fryslân

Vitaliteitsmeter Vakantieparken

Afzender: Vitale Vakantieparken Veluwe

Handreiking Informatiegericht Handelen Vakantieparken

PDF (2.05 MB) | Afzender: Provincie Noord-Holland

Stappenplan transformatie Vitale Vakantieparken Drenthe

PDF (333.36 KB) | Afzender: Vitale Vakantieparken Drenthe

Tweede Kamerbrief Actie-agenda vakantieparken 2021-2022

PDF (276.3 KB) | Afzender: Ministerie van BZK

Actie-agenda 2021-2022

PDF (1022.7 KB) | Afzender: Actie-agenda vakantieparken

Managementsamenvatting eindrapportage Actieagenda 2018-2020

PDF (147.71 KB) | Afzender: Actie-agenda vakantieparken

Transformatie vakantieparken

PDF (755.65 KB) | Afzender: Andersson Elffers Felix

Handleiding verbeterde borging bedrijfsmatige exploitatie in de verblijfsrecreatie. Advies en tekstblokken

PDF (1.26 MB) | Afzender: Zypp Advocaten, in opdracht van Noord-Holland Noord

Gebiedsscan leefbaarheid en veiligheid verblijfsrecreatie

Afzender: Bo Bremmers en Henk Ferwerda, Bureau Beke

Toezicht en handhaving op vakantieparken

PDF (342.94 KB) | Afzender: CCV

Managementsamenvatting van de tussenrapportage Actie-agenda Vakantieparken augustus

PDF (350.86 KB) | Afzender: Actie-agenda vakantieparken

TSG Forum 2020 Preventie op de camping. Rots Steenbergen De Goede

PDF (247.71 KB) | Afzender: Tijdschrift Gezondheidswetenschappen

Eindverslag project Recreatieobjecten Adressen Toekennen IPAV

PDF (425.57 KB) | Afzender: Provincie Gelderland

Bijlage Eindverslag 'Analyse Mogelijkheden Adrestoekenning ANTEA'

PDF (632.22 KB) | Afzender: Provincie Gelderland

Vitaliteitsonderzoek toekomst Friese logiesaccommodaties

Afzender: Toerisme Alliantie Friesland

Infographic handelingsperspectief voor gemeenten

PDF (249.97 KB) | Afzender: RIEC-LIEC

Actie-agenda vakantieparken 2018-2020

PDF (769.76 KB) | Afzender: Ministerie van BZK

Flyer Actie-agenda Vakantieparken

PDF (171.33 KB) | Afzender: Ministerie van BZK

Tussenrapportage Actie-agenda vakantieparken

PDF (747.34 KB) | Afzender: Ministerie van BZK

Kamerbrief over het wonen op vakantieparken (3 april 2020)

PDF (334.87 KB) | Afzender: Ministerie van BZK

Handreiking voor Gemeenten “grip op vakantieparken”

PDF (961.91 KB) | Afzender: Platform31

Handreiking APV en Ondermijning

PDF (3.08 MB) | Afzender: ATO

Programmaplan Vitale Vakantieparken Veluwe 2019-2022

PDF (2.78 MB) | Afzender: VVP Veluwe

Rapport Illegaal gebruik recreatieparken

PDF (3.72 MB) | Afzender: Provincie Noord-Holland

Onderzoek naar kinderen op vakantieparken

PDF (439.67 KB) | Afzender: Kinderombudsman