Handreiking Vitale Vakantieparken

De handreiking voor Veilige vakantieparken beschrijft de methode 'Samen Veilig Ondernemen in de Recreatiesector'. Hierbij is aandacht voor de rollen van de verschillende partijen, in het bijzonder die van de gemeente. Alle afzonderlijke stappen krijgen volop aandacht.

Categorie / filter