Handleiding verbeterde borging bedrijfsmatige exploitatie in de verblijfsrecreatie. Advies en tekstblokken

In dit rapport verwerkt Zypp Advocaten hun resultaten van hun onderzoek naar:

  • Voorkomen permanente bewoning en andere vormen van oneigenlijk gebruik;
  • Opleggen bedrijfsmatige exploitatie;
  • Tegengaan van versnippering eigendom.
Categorie / filter