Opmerkelijk: een te verschijnen boek "Het Vakantiepark in Nederland"

Vakantiepark

Eind 2020 komt het boek “Het Vakantiepark in Nederland” uit, geschreven door Rolf Nijland (lector Saxion Hogeschool). De drie eerste hoofdstukken zijn al digitaal verschenen.

Dit schreef NRIT op hun website erover: 

“De publicatie ‘De toekomst van het vakantiepark’ wil informeren met feiten over vakantieparken, inzicht geven in de markt waarin ze opereren en inspireren om tot een duurzame toekomst voor de branche te komen. De hoofdstukken van het boek verschijnen zodra deze gereed zijn eerst in digitale vorm. In het najaar van 2020 worden hoofdstukken in een gedrukte publicatie gebundeld en aan de bestellers ter beschikking gesteld.

Het boek is een must-read publicatie voor eigenaren, directeuren en managers van vakantieparken maar is zeker interessant voor beleidsmakers, onderwijs, financiers, adviseurs, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, toeleveranciers en andere aan de branche gelieerde bedrijven en organisaties.”

Lees meer op hun eigen site!